صفحه اصلی > محصولات

مجموعهAquatis یا دریایی
هیچ چیز بطور همزمان در سیاره زیبای ما,خطرناکتر و مسالمت آمیزتر از دریا وجود ندارد. دریا همه را درمهارت و شجاعت و همچنین آرامش لذت بخش خود مسحور می کند.در هیچ مخلوق دیگر, این  همه نظرات متنوع وجالب که درباره آب دیده می شود,مشهود نیست.هر شخصی امکان دارد مجذوب یاغی گری و یا شیفته امواج صاف و پیچیده ساحل دریا شود.مردمی که اغلب با شرایط سخت مبارزه می کنند و به خصوص افرادی که تسلیم نمی شوند و این محصول نیز همانند آن افراد,همواره از نشانه های کیفیت بالا و قوی که در قاب بزرگ ومدور با طراحی زیبا,همچنین شیشه یاقوت کبود که ضد خراش و انعکاس بوده,تولید شده که حتی در اعماق دریا  نیز که نور بسیار کم است,با تابش بی نظیر و تسلط کامل در خوانایی صفحه و با چیدمان جالب اعداد به آسانی قابل رویت می باشد.طرحی است که هنگام استفاده  داخل دریا می توان این ساعت را با اطمینان کامل همچون یک کوسه که در هر حجمی از آب شنا می کند ,به همراه داشت.

670.10.41SI.20

670.10.41SI.20

مشاهده جزئیات
675.10.81LF.01

675.10.81LF.01

مشاهده جزئیات
671.10.41SI.02

671.10.41SI.02

مشاهده جزئیات
671.15.45LP

671.15.45LP

مشاهده جزئیات
671.17.41SI.20

671.17.41SI.20

مشاهده جزئیات
671.24.14SI.04

671.24.14SI.04

مشاهده جزئیات
675.18.81K

675.18.81K

مشاهده جزئیات